Fysiotherapie op haptonomische basis Ank Vos 

Heeft u last van: 

· Klachten als chronische spierpijnen, chronische gewrichtspijnen, hyperventilatie, hoofdpijnklachten, slapeloosheid?;

· Een verminderd herstelvermogen van het lichaam; klachten die niet over willen gaan?;

· Overbelastingsklachten, zoals bij RSI?;

· Gevoelens van stress, onrust en overspannenheidsklachten?

· Klachten als nek- schouderpijn en rugpijn?

Ik wil graag uw klachten oplossen! Ik biedt reguliere fysiotherapie en ben gespecialiseerd in fysiotherapie op haptonomische basis.
Fysiotherapie op haptonomische basis biedt u een extra specialisatie waardoor u beter geholpen bent.

 

 

 

Lichamelijke klachten

Lichamelijke klachten kunnen aanleiding zijn om naar een fysiotherapeut te gaan. De klacht heeft vaak betrekking op pijn en een minder goed kunnen bewegen. Het lichaam voelt niet zoals anders en beweegt niet zoals anders. Willen en kunnen gaan niet meer samen op. Het lichaam protesteert. Er ontstaan (pijn-) klachten. U zit dan letterlijk niet meer lekker in uw vel. Lichamelijke klachten staan echter bijna nooit op zichzelf. Er kunnen andere zaken meespelen.

Lichamelijkheid

Emoties en spanningen hebben een direct gevolg op het lichaam. Het lichaam wordt beschouwd als drager van gevoelens en heeft een geheugen voor gevoelservaringen. Deze ervaringen zijn in het lichaam terug te vinden. Bijvoorbeeld in belemmeringen van het bewegen (stram, niet soepel, snel verkrampen en dergelijke), remmingen in de gevoelsbewegingen en houdingen (niet uzelf durven zijn).

Een protest van het lichaam kan aanleiding zijn voor gevoelens van onbehagen, angst, verdriet en frustratie. Als er geen acht geslagen wordt op de signalen van het lichaam en er dus niet wordt geluisterd naar het gevoel, kan dit leiden tot gevoelens van onvrede of lichamelijke klachten. Haptonomie is er op gericht  het leren herkennen van deze signalen.

Emotionaliteit

Wanneer gevoelens langdurig bestaan of plotseling in alle hevigheid ervaren worden kan dit leiden tot lichamelijke overbelasting. Deze overbelasting kan ervaren worden in klachten van b.v. de nek, de schouders en de rug of in hoofdpijn, slapeloosheid, bewegingsonrust, spierkrampen, een verminderd herstelvermogen van het lichaam of hyperventilatie.

In de behandeling wordt het fysieke probleem aangepakt, toch staat hierbij niet alleen de lichamelijke klacht, maar de hele mens centraal. De behandeling is erop gericht dat de patiënt zich bewust wordt van de oorzaken van de lichamelijke klacht en de factoren die de klacht in stand houden. Bewustwording leidt tot betere en snellere behandeling.                                                                                                                     

Vergoedingen

Fysiotherapie o.b.v. haptonomie wordt vergoed volgens de zelfde regels als de reguliere fysiotherapie.

Wilt u van u klachten af en heeft u nog vragen? Bel gerust, Ank Vos 06-30377716